ARI-ASTRA - plus

Anvendelsesomrder: Varmeanlæg, klimaanlæg mv.
Medier: Koldt-, varmt- og hedtvand, vand med frostvæske mv.
eClass-Nr.:37010203

ASTRA-Plus: Pålidelig tæthed selv under krævende forhold rnmed bælgtætning (modsvarer TA-Luft ). rnAnvendes indtil +350°C.

Præsision vha. optimeret reguleringsfunktion rn(Plan sædekonstruktion)

Ideal reguleringsforhold vha. logaritmisk karakteristik indtilrnVandring 45% (lineær karakteristik i området fra vandring >45%)

ARImetec®-D - Præsition ved hjælp af indbygget differenstryk-sonsor med digital måleværdianalyse. rnTil hydraulisk udligning, gennemstømning og differenstryk-måling.