ARI snavssamler

Anvendelsesomrder: Industri, kraftværker, røggas, gasforsyning, dampanlæg, vakuumanlæg, varmeanlæg, hedtolie anlæg generelle anlægsbygning mv.
Medier: Dampe, gasser, væsker mv.
Anvendelsesomrder (til rustfrit stl): Rensningsanlæg, kemisk industri, sygehuse, vandværker, anlæg med aggressive medier mv.
Medier (til rustfrit stl): Dampe, gasser, væsker mv.
eClass-Nr.:37011401

Pumpestationer med bælgsædeventiler og snavssamlere, bl. a. til kemikalie-tanker - bygget i Italien. Pumpestationen sørger for omløb af hedtolie via slanger i lasttankopvarmingen.