ARI-STEVI BBD 415

Anvendelsesomrder: Dampkedelanlæg
Medier: Kølevand, kulsyre, varmt vand, hedtvand, damp mv.