ARI-STEVI 405

Anvendelsesomrder: Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier: Kølevand, kulsyre, varmt vand, hedtvand, damp mv.
Anvendelsesomrder (Blgttning): Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier (Blgttning): Kølemiddel, kølevand, varmt vand, hedtvand, hedtolie, damp, gas mv.
eClass-Nr.:37010201

Konserves-/pølsefabrik i Gouda (NL): Medier Damp (til +200°C) og vand (til +120°C)

Fleksibel pga. tætningsvarianterrn(her: Afspærringskegle med PTFE-tætning)

Fleksibel pga. forskellige stålkvaliteterrnf.eks. Rustfri stål variant (ivalset sæde)