ARI-STOBU

Anvendelsesomrder: Industri, kraftværker, røggasanlæg, dampanlæg, skibsindustri, generelle anlægsbygning mv.
Medier: Dampe, gasser, væsker mv.
Anvendelsesomrder (til rustfrit stl): Rensningsanlæg, kemisk industri, sygehuse, vandværker, anlæg med aggressive medier mv.
Medier (til rustfrit stl): Vand, aggressive medier mv.
eClass-Nr.:37010201

Røggasrensning rn(her: Ammoniak-lager og fordampning)