ARI-PREDU

Anvendelsesomrder: Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier: Damp, neutrale gasser, dampe og væsker mv.
eClass-Nr.:37011101

St. Regis Hotel i Shanghai

Præcis og enkel indstilling af ønskede sekundært trykrnSekundært tryk uafhængigt af dimensionen

Enkel skiftning af aktuator og fjederrn5 udskiftelige aktuatorstørrelser

Trykaflastning vha. rustfri bælgrnSpindeltætning med rustfri bælg