ARI-STEVI 470/422

Anvendelsesomrder: Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier: Kølevand, kulsyre, varmt vand, hedtvand, damp mv.
Anvendelsesomrder: Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier: Kølemiddel, kølevand, varmt vand, hedtvand, hedtolie, damp, gas mv.
eClass-Nr.:37010203

Dampvarmeveksler til centralvarmeanlæg på papirfabrik i Danmark (med elektrisk regulaeringsventiler samt FABA)

Fleksibilitet gennem mulighed for på stedet at rnændre garniture: rnSpindel, kegle (her: hulkegle), sædering

Sikker også ved krævende betingelser rnf.eks med udblæsningssikker spindel og rnmed lagret kegle