ARI-STEVI 470ANSI

Anvendelsesomrder: Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier: Damp, kondensat, gasser med væskeindhold mv.
eClass-Nr.:37010203

Anlæg til forarbejdning af tomater: SAFE, PREDU, STEVI, FABA

Fleksibilitet gennem mulighed for på stedet at rnændre garniture: rnSpindel, kegle (her: hulkegle), sædering

Sikker også ved krævende betingelser rnf.eks med udblæsningssikker spindel og rnmed lagret kegle