ARI-STEVI 440

Anvendelsesomrder: Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier: Kølevand, kulsyre, varmt vand, hedtvand, damp mv.
Anvendelsesomrder (Blgttning): Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier (Blgttning): Kølemiddel, kølevand, varmt vand, hedtvand, hedtolie, damp, gas mv.
Anvendelsesomrder (til rustfrit stl): Industrianlæg, anlægsbyggeri mv.
Medier (til rustfrit stl): Kølevand, kulsyre, varmt vand, hedtvand, damp, gas, lud, syre mv.
eClass-Nr.:37010203

Bryggeriindustri (oftest anvendes hurtiglukkeventiler samt elektriske og pneumatiske rreguleringsventiler til køleanlæg., medium: ammoniak)

Fleksibel gennem tætningsvarianter rn(her: PTFE-tætningsringe)

Sikker med dobbeltbælg rn(Option)